Tin tức

September 30, 2022

Thông báo về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2022

Thưa ông / bà,

Tôi hy vọng bạn khỏe.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10.và sẽ trở lại văn phòng vào ngày 8 tháng 10.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi như bình thường, tôi sẽ giải quyết ngay khi tôi trở lại văn phòng.

Xin lỗi vì sự bất tiện của bạn!

Trân trọng,

Trân trọng kính chào, UW

tin tức mới nhất của công ty về Thông báo về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2022  0

Chi tiết liên lạc